Hervormde Gemeente Wouterswoude Hervormde Gemeente Wouterswoude

U bent van harte uitgenodigd om onze kerk te bezoeken! Elke zondag is er twee keer, om 9:15 en 14:00, een eredienst in ons kerkgebouw aan de Tsjerkeloane 34 te Wâlterswâld. Tijdens de morgendienst is er een oppas voor de kleine kinderen.

Ook door de week zijn er diverse kringen en verenigingen. Informatie hierover is op deze website te vinden of volgt binnenkort.

 
Diaconaal doel Diaconaal doel

Als diaconaal doel hebben de jeugdvereniging en de zondagsschool er dit seizoen voor gekozen om Wieke Schaafsma haar werk in 'Tidzalerana' te steunen. 'Tidzalerana' is een opvanghuis voor gehandicapten in Malawi. Lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in de sloppenwijk Ndirande behoren tot de armsten van de armen. Zij zijn afhankelijk van hun familie en wat ze met bedelen bij elkaar sprokkelen. Sommigen hebben echter niemand die naar het omziet. Voor deze groep is er met hulp van ds. en mw. Schaafsma, zendingswerkers van de GZB, in 2010 een christelijk opvanghuis geopend. 

Uitnodiging

D.V. vrijdag 20 januari hoopt Wieke Schaafsma een presentatie te geven over haar werk in het opvanghuis 'Tidzalerana'. Iedereen is hier voor van harte uitgenodigd! De avond begint om 19:30 in gebouw Maranatha.

 
Genesis uitgelegd en toegepast

Genesis uitgelegd en toegepast

Bijbelkring van 19.30- 20.30 in Maranatha

De eerstvolgende Bijbelkring vindt plaats op D.V. woensdagavond 11 januari. Ter voorbereiding kunt u of jij Genesis 22. Dat is het gedeelte waar we met de laatste Bijbellezing gebleven zijn. Ik doe mijn uiterste best om het gedeelte zo uit te leggen en toe te passen dat ook degenen die voor het eerst komen, aan kunnen haken, zonder dat zij de bespreking van de voorgaande hoofdstukken hebben gevolgd.      

U en jij bent op de hieronder vermelde woensdagavonden van 19.30-20.30 uur van harte welkom in Maranatha en na afloop staat de koffie klaar.
Data Bijbelkring (2017) D.V.:
11 januari (Genesis 22),
25 januari
8 februari
22 februari
22 maart
5 april
19 april

De Heere geve Zijn zegen,    
Ds. K.H. Bogerd