Hervormde Gemeente Wouterswoude Hervormde Gemeente Wouterswoude

U bent van harte uitgenodigd om onze kerk te bezoeken! Elke zondag is er twee keer, om 9:15 en 14:00, een eredienst in ons kerkgebouw aan de Tsjerkeloane 34 te Wâlterswâld. Tijdens de morgendienst is er een oppas voor de kleine kinderen.

Ook door de week zijn er diverse kringen en verenigingen. Informatie hierover is op deze website te vinden of volgt binnenkort.

 
Genesis uitgelegd en toegepast

Genesis uitgelegd en toegepast

Bijbelkring van 19.30- 20.30 in Maranatha

De eerstvolgende Bijbelkring vindt plaats op D.V. woensdagavond 22 maart van 19:30 tot 20:30 uur. Ter voorbereiding kunt u of jij Genesis 24: 29-61 lezen. Dat is het gedeelte waar we met de laatste Bijbellezing gebleven zijn. Ik doe mijn uiterste best om het gedeelte zo uit te leggen en toe te passen dat ook degenen die voor het eerst komen, aan kunnen haken, zonder dat zij de bespreking van de voorgaande hoofdstukken hebben gevolgd.      

U en jij bent op de hieronder vermelde woensdagavonden van 19.30-20.30 uur van harte welkom in Maranatha en na afloop staat de koffie klaar.
Data Bijbelkring (2017) D.V.:
11 januari (Genesis 22),
25 januari
8 februari
22 februari
22 maart  (Genesis 24: 29-61)
5 april      (Genesis 25)
19 april

De Heere geve Zijn zegen,    
Ds. K.H. Bogerd

 
Zangavond in Leeuwarden

Zangavond in Leeuwarden

DV vrijdag 15 april 2011  hoopt Harpe Davids  te zingen in de Grote- of Jacobijnenkerk te Leeuwarden.  Harpe Davids is uitgenodigd door de Evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten in Leeuwarden om mee te werken aan een Passie/Paasavond in deze monumentale kerk.
Voor Harpe Davids is het de eerste keer om te mogen zingen in deze prachtige, historische Jacobijnenkerk te Leeuwarden.  Evangelist S. de Visser heeft de algehele leiding op deze avond en zal een korte meditatie verzorgen.  Harm Beens en Jan Koster zullen het zeer fraaie Müller-orgel uit 1727 bespelen in de koorbegeleiding en samenzang.
‘Leeuwarden’ is voor ‘Genemuiden’ niet onbekend. Elk jaar verspreiden tientallen jongeren uit Genemuiden rond de kerstdagen huis-aan-huis evangelisatiefolders in de Friese hoofdstad. Verder zijn diverse vrijwilligers bij toerbeurt aanwezig op het Inloophuis van de Evangelisatiepost.
Deze zangavond begint 20.00 uur.
Wij nodigen u/jou graag uit om te komen zingen en te luisteren in Leeuwarden.

Locatie: Grote- of Jacobijnerkerk, Bredeplaats 4 te Leeuwarden

De toegang is gratis, wel is er een collecte.

Parkeertip (5 min lopen): Parkeergarage Hoeksterend Hoeksterpad 3 8911 JV Leeuwarden of Parkeergarage Oldehove Oldehoofsterkerkhof 3 8911 DM Leeuwarden